Căutarea verzelor

Nu mai căutați oameni buni verzele în spatele lor. În spatele lor se găsesc doar ele însuși.