Informare

Informare fără a fi informat. Cred că a uitat să mai scrie ceva pe foaia de informare.